Ustawienia projektu

W celach porządkowych, dla wygody użytkownika, PROJEKT może zostać umieszczony w folderze. Folder pełni funkcję pojemnika, ułatwia nawigację po drzewku i upraszcza budowanie wizualizacji.

PROJEKT musi mieć przypisany ekran domyślny – ekran startowy, który określa jaki ekran będzie automatycznie rozpoczynał wizualizację w trybie URUCHOM.