Od naszych klientów

Zrealizowane projekty

Przykładowe zastosowania systemu DataPortal

Screenshot 2022-08-26 at 11-53-27 Scada Inventia Dataportal
Screenshot 2022-08-26 at 11-44-21 Strona główna Inventia Dataportal eg

Rzeczywiste realizacje klientów​

Dotychczas z naszymi Użytkownikami
zrealizowaliśmy między innymi:

user.png
Branża wodno-kanalizacyjna

 • sterowanie i monitoring hydroforni oraz przepompowni ścieków
 • system monitorowania parametrów cieczy wraz z powiadamianiem o przekroczeniu dopuszczalnych norm
 • graficzne raporty zużycia wody w oparciu o zdalny odczyt wodomierzy
 • monitoring i zdalne sterowanie pracą przepompowni ścieków
 • monitoring stacji uzdatniania wody i oczyszczalni

web-design.png
Branża energetyczna

 • monitoring generacji energii elektrycznej w elektrowniach wiatrowych i instalacjach fotowoltaicznych
 • predykcyjny monitoring rozdzielnic elektrycznych
  wraz z systemem powiadamiania SMS oraz e-mail
 • sterowanie i monitoring sterowanie i monitoring pracy generatorów prądu w systemach zasilania awaryjnego

presentation.png
Inne branże

 • monitoring poziomu wód powierzchniowych i gruntowych
 • monitorowanie wycieków w instalacjach miejskiego systemu ogrzewania
 • dystrybucja na serwer klienta danych o wydobyciu węgla brunatnego z kopalni rozrzuconych po całym świecie
 • monitoring parametrów uprawy pieczarek

Historia wdrożenia

Monitoringu lokalnego ujęcia wody zlokalizowanego w miejscowości Jurgów​

Spółka Wodociągowa „Pod Cyrhlą” w Jurgowie w połowie roku 2019 zleciła Firmie Projektowo Wdrożeniowej Inventica Marcin Rafacz zaprojektowanie i wykonanie monitoringu lokalnego ujęcia wody zlokalizowanego w miejscowości Jurgów w województwie małopolskim, w powiecie tatrzańskim, w gminie Bukowina Tatrzańska.

Historia wdrożenia

Nowoczesny system wizualizacji przepompowni i tłoczni ścieków

Wykorzystanie nowoczesnego systemu wizualizacji DataPortal firmy Inventia, pracującego w bezpiecznym środowisku chmury obliczeniowej, do profesjonalnej i niezawodnej wizualizacji przepompowni i tłoczni ścieków.

Przykładowe realizacje klientów

Monitorowanie przepływu

System monitoruje przepływ chwilowy oraz całkowity wody. Układ jest zasilany z zewnętrznej baterii akumulatorów, których napięcie jest badane przez lokalny moduł telemetryczny.

Hydrofornia

System zbiera parametry pracy hydroforni. Dostępne są dane bieżące, jak również istnieje możliwość oglądania wykresów z przebiegami pomiarów historycznych.

Monitoring silosów

System bada poziom zapełnienia silosów i alarmuje o niskim poziomie zapełnienia. Wspiera w ten sposób proces tworzenia harmonogramów dostaw.

Studzienka pomiarowa

System monitoruje przepływ chwilowy oraz całkowity na podstawie odczytów z przepływomierza. Zebrane dane analizuje w postaci bilansów dobowych, miesięcznych i rocznych.

Kontenery na elektrośmieci

Rozwiązanie bada stopień zapełnienia i warunki panujące w kontenerze. Alarmuje w momencie przekroczenia zadanego poziomu zapełnienia lub przekroczenia bezpiecznych warunków przechowywania elektrośmieci.

Studnie głębinowe

System monitoruje parametry dwóch studni głębinowych i pozwala sterować pracą pomp w nich zainstalowanych. Zebrane dane można przeglądać w postaci wykresów i tabeli.

Zielona ściana

System steruje i zbiera dane o pracy oświetlenia, nawodnienia i fertygacji zielonej ściany w biurze Inventii. Jest to oczko w głowie naszego Prezesa 😉

Przepompownia

Rozwiązanie sterujące i monitorujące pracą trójpompowej przepompowni. Ekrany umożliwiają wybór trybu pracy pomp. Dostępne są również ekrany do szczegółowej analizy zebranych danych historycznych (wykresy, tabele, bilanse).

Dom

Monitoring systemów wodno-kanalizacyjnych oraz ogrzewania w domu wolnostojącym. Ekran pokazuje szereg temperatur systemu grzewczego, stan pracy pompy ciepła, zużycie ciepłej i zimnej wody, poziom nieczystości w przydomowym szambie i inne parametry.

Opinie klientów

5/5
FAQ

Często zadawane pytania

Jeżeli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania
skontaktuj się z nami:

E-mail: dataportal@inventia.pl

Tel: +48 502 056 503

Nie, DataPortal działa w dowolnej przeglądarce internetowej, bez potrzeby instalowania dodatkowych aplikacji i wtyczek. Można go również używać na tabletach i telefonach.

Nie ma znaczenia jakim systemem operacyjnym się posługujemy o ile mamy w nim zainstalowaną przeglądarkę internetową i dostęp do sieci.

Nie, DataPortal to projektowanie wizualne, w którym potrzebujemy jedynie wiedzieć jakie zmienne dostarczają jakiego tupu danych. Reszta zależy już od kreatywności i właściwego doboru elementów z przybornika.

Tak, z DataPortalu można korzystać na telefonie, choć dotyczy to głównie zarządzania zasobami lub podglądem ekranów animacyjnych. Sam edytor ekranów jest na tyle złożoną aplikacją, że na telefonie po prostu nie jest wygodne z niego korzystanie, choć możliwe.

Tak, DataPortal to system działający w chmurze internetowej i może z niego korzystać wielu użytkowników jednocześnie. Nie ma limitu jeśli chodzi o obszar zarządzania i projektowania, a do oglądania gotowych animacji administratorzy kont mogą sami ustawiać limity jednoczesnych połączeń.