Dodawanie nowego użytkownika

NOWY UŻYTKOWNIK może zostać dodany do systemu w sekcji UŻYTKOWNICY

Na ekranie TWORZENIE NOWEGO UŻYTKOWNIKA należy wpisać unikalną Nazwę oraz adres email nowego użytkownika.

Nowy profil wymaga również silnego hasła logowania oraz wybrania puli uprawnień do jakich uzyska dostęp nowy użytkownik.

Dostępne role dla użytkownika:

  • observer – użytkownik bez możliwości modyfikacji nastaw oraz wysyłania poleceń sterujących.
  • operator – użytkownik z możliwością modyfikacji nastaw oraz wysyłania poleceń sterujących
  • account administrator – użytkownik zarządzający kontem w DataPortal