Tryby pracy

SCADA

Sekcja SCADA umożliwia sprawowanie kontroli nad wszystkimi elementami własnej chmury telemetrycznej. Podzieliliśmy ją na kilka sekcji takich jak:

  • PROJEKTY – Czyli zbiory wiążące użytkowników, źródła, dane pomiarowe oraz animowane ekrany synoptyczne
  • TAGI – Wszystkie szczegóły opisujące zmienne jakie zostały wykreowane przez dewelopera aby dostarczyć wartości pomiarowe na ekran synoptyczny.
  • ŹRÓDŁA – Zarządzanie danymi napływającymi z urządzeń dodanych w ZASOBACH. Dodawanie i edycja zmiennych pomiarowych, ich przetwarzanie oraz bieżący podgląd wartości.
  • ZASOBY – Dodawanie oraz edycja podłączonych do systemu urządzeń oraz konfiguracja transmisji danych – Moduły telemetryczne oraz Karty SIM
  • UŻYTKOWNICY – Gdzie można zarządzać personelem jaki może korzystać z systemu – użytkownicy o różnych poziomach uprawnień.
  • POWIADOMIENIA – Wszystkie ustawienia reguł powiadomień utworzone przez dewelopera w celu wysyłania powiadomień SMS lub email do użytkowników w sytuacji alarmowej.

PROJEKTUJ

W tym trybie tworzymy animowane ekrany oraz przejścia pomiędzy nimi. Służy do tego moduł DESIGNER, który uruchamia się automatycznie po naciśnięciu przycisku menu PROJEKTUJ.

URUCHOM

To tryb wykonywania. Stworzona wizualizacja jest prezentowana od razu w ruchu na pełnym ekranie przeglądarki. Tryb Wymaga aby użytkownik w swoich preferencjach wybrał domyślny Projekt, który będzie uruchamiany po zalogowaniu.

RAPORTY

To tryb kreowania oraz wyświetlania raportów, które odpowiednio skonfigurowane mogą agregować zgromadzone dane pomiarowe w systemie oraz przesyłać wynik w postaci pliku XLS.

WSPARCIE

Jeśli masz jakiś problem z użyciem systemu opisz krótko kłopot i wyślij pytanie do naszego działu wsparcia.

BILLING

Billing przenosi nas do modułu rozliczeń gdzie można zweryfikować jakie aktualnie oraz historycznie opłaty są pobierane z tytułu użytkowania systemu.

KONTO

W tym miejscu można edytować informacje o swojej organizacji, przeprowadzić konfigurację ustawień związanych z trybem wyświetlania systemu dla swoich użytkowników, sprawdzić stan Konta oraz zwiększyć liczbę licencji dostępu do tryby URUCHOM