Tworzenie nowego źródła danych

Aby urządzenie było poprawnie widoczne w systemie należy powiązać je ze źródłem danych.

W tym celu należy dodać NOWE ŹRÓDŁO dostępne w ŹRÓDŁACH trybu ZARZĄDZAJ

Na ekranie TWORZENIE NOWEGO ŹRÓDŁA należy podać przyjazną NAZWĘ dla nowego źródła.

Uzupełnić OPIS jeśli jest taka potrzeba.

W polu wyboru URZĄDZENIE(BRAK) wskazać numer seryjny modułu, który będzie dostarczał dane pomiarowe dla tworzonego źródła.

W polu wyboru PROJEKT wskazać Projekt do jakiego chcemy udostępniać dane z powiązanego do ŹRÓDŁA modułu.

Tworzenie Nowego Projektu oraz ustawienia pozostałych opcji w dalszej części podręcznika.

Przycisk ZAPISZ zatwierdza wybór.

Od tej chwili Moduł stanie się źródłem danych o zaproponowanej nazwie.

DODAJ NOWE ŹRÓDŁO TERAZ!!!

Nazwę źródła danych oraz opis można zmienić w dowolnym momencie.