Rozszerzanie zawartości konta

Rozszerzanie zawartości elementów DataPortalu wymaga uprawnień administracyjnych.

Profil użytkownika tworzony podczas Rejestracji konta (rejestracji pierwszego urządzenia) otrzymuje domyślnie rolę Administratora konta, która pozwala dodawać i usuwać zawartość. Użytkownicy z rolą Operator lub Obserwator nie posiadają takich uprawnień.

Rolę jaką ma przypisany użytkownik można sprawdzić po zalogowaniu. Należy kliknąć w ikonkę aby wyświetlić dane profilu Użytkownika

Account administrator (Administrator Konta) może dodawać i modyfikować dowolną zawartość na Koncie, którym zarządza. Niektóre zasoby są bezpłatne i mogą być dodawane bez limitów ilościowych. Są to URZĄDZENIA, KARTY SIM, UŻYTKOWNICY, TAGI, PROJEKTY. Za te elementy nie są pobierane żadne opłaty. Pozostałe elementy są wliczane do rozliczenia kosztów używania DataPortalu.

Więcej o taryfie w rozdziale Billing i Opłaty.

Aktualne zużycie i dostępne zasoby można śledzić klikając KONTO w menu głównym.