Dodawanie nowego urządzenia

Aby dodać moduł należy kliknąć menu NOWE URZĄDZENIE dostępne w ZASOBACH trybu ZARZĄDZAJ.

Na ekranie DODAJ NOWE URZĄDZENIE wpisać odpowiednio:

NUMER SERYJNY URZĄDZENIA

Unikalny ciąg cyfr, który można znaleźć na tabliczce znamionowej urządzenia.

Przykład: 151-015-015-151

KOD AKTYWACYJNY

Kod aktywacyjny dostarczany z nowymi urządzeniami w formie papierowej lub zbliżeniowej etykiety radiowej (RFID Tag). W przypadku braku kodu należy użyć Numeru IMEI poprzedzając go dużą literą D.

Przykład: D353123412341234

Zatwierdzić przyciskiem DODAJ URZĄDZENIE.

Prawidłowo dodane urządzenie pojawi się automatycznie na drzewie w gałęzi DOSTĘPNE URZĄDZENIA i jest gotowe do powiązania ze ŹRÓDŁEM DANYCH.

DODAJ NOWY MODUŁ TERAZ!!!

Aby powiązać dodane urządzenie z istniejącym źródłem danych należy przeciągnąć na drzewie numer seryjny urządzenia na nazwę wolnego źródła danych w gałęzi Powiązane urządzenia.

Operację należy zatwierdzić przyciskiem ZAPISZ.