Konfiguracja modułu do pracy z chmurą

Dostęp do DataPortal możliwy jest w projekcie telemetria.pl.
Usługa nasłuchuje pod adresem IP: 172.31.7.160. Port UDP: 7110.
Na liście uprawnionych numerów w konfiguracji modułu należy wstawić podany adres IP w dowolne miejsce na liście.
W tym celu należy:
1. Uruchomić oprogramowanie do konfiguracji modułów telemetrycznych (MTManager):

2. Dodać na liście Uprawnionych numerów adres IP oraz zmodyfikować numer portu jeśli jest inny:

3. Utworzyć przykładowe zdarzenie wysyłające dane, np. wejście I1 lub TIMER jako bit wyzwalający:

4. Utworzyć przykładowy blok danych jaki będzie wysyłany po wystąpieniu zdarzenia:

5. Utworzyć Regułę wysyłania danych, która będzie wysyłała utworzony blok danych na wskazany adres:

6. Na zakończenie utworzoną konfigurację należy zapisać w urządzeniu:

Powyższa konfiguracja spowoduje wysłanie danych na https://dataportal.online po załączeniu wejścia I1 pod warunkiem poprawnego zalogowania modułu do sieci GSM.