Powiązane źródła

Dostarczają danych do Projektu, które po przetworzeniu są prezentowane w postaci TAGów. Powiązane źródło na drzewie posiada podlinkowany numer seryjny urządzenia jakie dostarcza informacji.

Można to sprawdzić w menu POKAŻ dla źródła danych

lub na drzewie DOSTĘPNE ZASOBY.

Dane z urządzeń są przetwarzane zgodnie z ustawieniami kreowanymi podczas projektowania zgodnie z definicją TAGów (tworzenie w dalszej części).

TAGi są powiązane bezpośrednio z projektem i pośrednio ze źródłem danych. Powiązanie źródła z projektem opisane jest w części Tworzenie nowego źródła.

Proces dołączania źródła nie powoduje automatycznego dodania TAGów do projektu.

Usunięcie źródła z projektu nie powoduje usunięcie utworzonych w Projekcie TAGów, które nie dostarczają danych.

Nieprzypisane TAGi można powiązać z innym źródłem w dowolnej chwili.