Zasoby i dane archiwalne

Zarządzanie urządzeniami i danymi

System DataPortal pozwala na zarządzanie i konfiguracje urządzeń oraz przechowywanie danych historycznych w zdefiniowanych przez użytkownika zakresach.

0 +
Ekranów
0 +
Źródeł danych
0 K+
Urządzeń
0 K+
Tagów

Konfiguracja modułów MT/ML

W przeglądarce internetowej

DataPortal został przystosowany do zarządzania konfiguracją rozproszonych urządzeń. Funkcja ta realizowana jest za pomocą konfiguratora w przeglądarce WWW.

Dla modułów zasilanych sieciowo i bateryjnych

Obsługiwane są zarówno urządzenia zasilane sieciowo, jak i bateryjnie. Specjalnie z myślą o rozwiązaniach bateryjnych opracowana została usługa automatyzująca konfigurację urządzenia według harmonogramu jego działania, dzięki czemu użytkownik nie musi czekać na moment wybudzenia urządzenia. Raz zmienia konfigurację, a system dba o jej zaaplikowanie.

Retencja danych

Przechowywanie danych archiwalnych jest realizowane w oparciu o rozwiązania bazodanowe. W systemie zostały wykorzystane zarówno relacyjne, jak i nierelacyjne bazy danych. Tak zróżnicowane środowisko pozwala na zaproponowanie niezwykle wydajnego, szybkiego i bezpiecznego rozwiązania. Retencja danych jest konfigurowana indywidualnie dla pojedynczej zmiennej procesowej.

Lokalne zmienne symulacyjne

DataPortal oferuje lokalne zmienne symulacyjne, które generują powtarzające się przebiegi czasowe wartości przypadkowych i wartości wcześniej zdefiniowanych. Pozwala to Użytkownikowi na symulowanie zachowania tworzonej aplikacji bez podłączania urządzenia!

Ekran demonstracyjny

Bazując na danych symulacyjnych przygotowaliśmy przykładowy, animowany ekran umożliwiający zapoznanie się z możliwościami systemu DataPortal. Tworząc własne konto można taki ekran zaimportować z całą zawartością i w szczegółach przeanalizować z jakich elementów został wykonany, traktując go jako wzorzec do stworzenia własnej aplikacji.

Różne rodzaje zmiennych procesowych

DataPortal posiada cztery rodzaje zmiennych procesowych. Wyłącznie zmienne zewnętrzne brane są pod uwagę przy kalkulacji zużycia jednostek inPoint. Pozostałe zmienne są wolne od opłat!

cloud.png

Bieżąca

Nieobrobiona wartość przesłana z urządzenia na serwer DataPortalu.

settings.png

Obliczona

Przetworzona w oparciu o formułę użytkownika wartość pochodząca z modułu.

high-performance.png

Lokalna

Istnieje tylko w obrębie ekranu synoptycznego, może być wynikiem formuły matematycznej opartej na innych zmiennych.

dashboard.png

Wirtualna

Przechowywana w bazie danych nazwana wartość, niepochodząca z żadnego urządzenia.

Edytor grup zmiennych

Edytor grup zmiennych skraca czas tworzenia aplikacji w sytuacji, gdy monitorowane obiekty są do siebie podobne. Istnieje możliwość wykorzystania tego samego ekranu do prezentacji danych z różnych lokalizacji. Pozwala to zredukować koszty wytworzenia aplikacji i utrzymania systemu.

FAQ

Często zadawane pytania

Jeżeli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania
skontaktuj się z nami:

E-mail: dataportal@inventia.pl

Tel: +48 502 056 503

Nie, DataPortal działa w dowolnej przeglądarce internetowej, bez potrzeby instalowania dodatkowych aplikacji i wtyczek. Można go również używać na tabletach i telefonach.

Nie ma znaczenia jakim systemem operacyjnym się posługujemy o ile mamy w nim zainstalowaną przeglądarkę internetową i dostęp do sieci.

Nie, DataPortal to projektowanie wizualne, w którym potrzebujemy jedynie wiedzieć jakie zmienne dostarczają jakiego tupu danych. Reszta zależy już od kreatywności i właściwego doboru elementów z przybornika.

Tak, z DataPortalu można korzystać na telefonie, choć dotyczy to głównie zarządzania zasobami lub podglądem ekranów animacyjnych. Sam edytor ekranów jest na tyle złożoną aplikacją, że na telefonie po prostu nie jest wygodne z niego korzystanie, choć możliwe.

Tak, DataPortal to system działający w chmurze internetowej i może z niego korzystać wielu użytkowników jednocześnie. Nie ma limitu jeśli chodzi o obszar zarządzania i projektowania, a do oglądania gotowych animacji administratorzy kont mogą sami ustawiać limity jednoczesnych połączeń.