Tworzenie i zawartość projektu

PROJEKT integruje niezbędne elementy wizualizacji: ŹRÓDŁA oraz TAGI (zmienne pomiarowe), animowane EKRANY oraz uprawnionych UŻYTKOWNIKÓW.

Kliknij opcję NOWY PROJEKT dostępną w sekcji PROJEKTY.

Na ekranie UTWÓRZ PROJEKT należy podać przyjazną nazwę, krótki opis oraz (opcjonalnie) wybrać folder w jakim projekt ma zostać utworzony.

Ekran startowy, domyślny folder dla ekranów oraz przypisani użytkownicy nie są wymagani podczas tworzenia nowego projektu. Te ustawienia mogą zostać przypisane później (gdy ekran startowy lub docelowi użytkownicy będą istnieć).

Przycisk ZAPISZ zatwierdza wybór. Nowy projekt jest gotowy do tworzenia jego zawartości.

Elementy projektu dostępne są w widoku POKAŻ w menu PROJEKTY.