Rozwiązanie dostępne w chmurze

Nowa generacja oprogramowania przemysłowego

Oszczędność kosztów związanych z budową i utrzymaniem własnej infrastruktury serwerowej

0 +
Ekranów
0 +
Źródeł danych
0 K+
Urządzeń
0 K+
Tagów

Prezentacja danych w indywidualnej formie graficznej

Nieprzerwane działanie systemu

Alarmowanie z powiadamianiem

DataPortal to system wizualizacji danych

Zaprojektowany jako serwis zdalny, pracujący w bezpiecznym środowisku chmury obliczeniowej

Do korzystania z DataPortalu, czyli tworzenia i wyświetlania ekranów z animowaną grafiką, nie jest wymagane ani dodatkowe zewnętrzne oprogramowanie, ani dodatkowe licencje, ani posiadanie specjalistycznego sprzętu pełniącego rolę serwera danych. Procesy serwisu DataPortal, takie jak: gromadzenie danych z urządzeń, ich przetwarzanie i analiza oraz udostępnianie przygotowanych ekranów odbiorcy, są pod stałą kontrolą systemu. DataPortal to stabilne i bezpieczne środowisko dla małych, średnich i dużych systemów. Do rozpoczęcia pracy w DataPortal niezbędnym jest posiadanie modułu telemetrycznego firmy Inventia, jego numeru seryjnego oraz IMEI. Jeden moduł uprawnia do założenia jednego konta, ale do każdego konta może być dołączonych wiele modułów, umożliwiając tworzenie nawet bardzo dużych systemów telemetrycznych z wizualizacją na dowolnym urządzeniu z przeglądarką internetową.

Korzystaj

user.png
Bez dodatkowego oprogramowania

Obsługa systemu odbywa się w dowolnej przeglądarce internetowej

web-design.png
Bez dodatkowej infrastruktury serwerowej

Korzystanie z DataPortalu nie wymaga dodatkowego sprzętu, wystarczy komputer, tablet lub telefon.

presentation.png
Bez dodatkowych licencji

Stała opłata abonamentowa lub elastyczny system rozliczeń za zużyte zasoby.

Korzyści z rozwiązania w chmurze

To przede wszystkim oszczędność kosztów związanych z budową i utrzymaniem własnej infrastruktury serwerowej, ale również:

presentation.png

Elastyczność

Podgląd na urządzeniach różnego typu przez przeglądarki internetowe lub dedykowaną aplikację.

settings.png

Skalowalność

Automatyczna skalowalność w miarę rozbudowy systemu

user.png

Współdzielenie

Wielu równoczesnych użytkowników, o różnych uprawnieniach, w ramach jednego konta.

Przykładowe zastosowania

Zrealizowane projekty

Dotychczas z naszymi Użytkownikami
zrealizowaliśmy między innymi następujące projekty:

Sterowanie i monitoring hydroforni oraz
przepompowni ścieków

Monitoring generacji energii elektrycznej w elektrowniach wiatrowych i instalacjach
fotowoltaicznych.

Predykcyjny monitoring rozdzielnic elektrycznych wraz z systemem powiadamiania SMS oraz e-mail
Sterowanie i monitoring pracy generatorów prądu w systemach zasilania awaryjnego.

Monitoring parametrów stacji ochrony katodowej

System monitorowania  parametrów cieczy wraz z powiadamianiem o przekroczeniu dopuszczalnych norm.

Graficzne raporty zużycia wody w oparciu o zdalny odczyt wodomierzy.

Monitorowanie wycieków w instalacjach
miejskiego systemu ogrzewania.

Monitoring i zdalne sterowanie pracą przepompowni ścieków.

Monitoring zestawów hydroforowych i stacji podnoszenia ciśnienia.

Monitoring przepływów wody i ścieków w branży wod-kan na cele rozliczeniowe.

Kontrola ciśnienia na magistralach wodociągowych.

Monitoring stacji uzdatniania wody i oczyszczalni.

Monitoring parametrów uprawy pieczarek.

FAQ

Często zadawane pytania

Jeżeli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania
skontaktuj się z nami:

E-mail: dataportal@inventia.pl

Tel. +48 502 056 503.

Nie, DataPortal działa w dowolnej przeglądarce internetowej, bez potrzeby instalowania dodatkowych aplikacji i wtyczek. Można go również używać na tabletach i telefonach.

Nie ma znaczenia jakim systemem operacyjnym się posługujemy o ile mamy w nim zainstalowaną przeglądarkę internetową i dostęp do sieci.

Nie, DataPortal to projektowanie wizualne, w którym potrzebujemy jedynie wiedzieć jakie zmienne dostarczają jakiego tupu danych. Reszta zależy już od kreatywności i właściwego doboru elementów z przybornika.

Tak, z DataPortalu można korzystać na telefonie, choć dotyczy to głównie zarządzania zasobami lub podglądem ekranów animacyjnych. Sam edytor ekranów jest na tyle złożoną aplikacją, że na telefonie po prostu nie jest wygodne z niego korzystanie, choć możliwe.

Tak, DataPortal to system działający w chmurze internetowej i może z niego korzystać wielu użytkowników jednocześnie. Nie ma limitu jeśli chodzi o obszar zarządzania i projektowania, a do oglądania gotowych animacji administratorzy kont mogą sami ustawiać limity jednoczesnych połączeń.