Tworzenie zmiennych – TAGów

Naciśnij przycisk TAGi w menu paneli funkcyjnych, po czym naciśnij przycisk Utwórz.

W oknie TWORZENIE NOWEGO TAGA wpisz nazwę, wybierz Źródło danych (jeśli nie ma należy utworzyć zgodnie z rozdziałem Tworzenie źródła danych) oraz żądany Tag wewnętrzny (predefiniowane zmienne w zależności od typu urządzenia, szczegółowy opis dostępny w mapie pamięci urządzenia). Kliknij ZAAKCEPTUJ ZMIANY.

Od tej chwili DataPortal będzie przetwarzał przychodzące dane ze źródła danych zgodnie z konfiguracją TAGa. Raz przetworzone dane zostaną trwale zapisane do bazy i nie będą podlegać ponownemu przetworzeniu.