Obsługa alarmowania

Miło nam poinformować o wprowadzeniu w DataPortalu możliwości definiowania i rejestrowania alarmów. Każda utworzona zmienna ma teraz możliwość rejestracji alarmów binarnych oraz analogowych. Do wyświetlania oraz zarządzania alarmami służy zestawienie alarmów. Kontrolka automatycznie wyświetla alarmy zgodnie z konfiguracją powiązanych zmiennych. Alarmy można potwierdzać, komentować oraz usuwać. W ustawieniach zestawienia można usuwać lub dodać kolumny oraz pomocnicze liczniki wyświetlające całkowitą ilość stanów w jakich znajdują się poszczególne zmienne alarmowe. Progi alarmowe można kolorować według własnych upodobań. Zestawienie alarmów można personalizować w trybie projektowania.

Zestawienie umożliwia również odtwarzanie sygnałów dźwiękowych gdy wystąpi sytuacja alarmowa. W momencie wystąpienia alarmu portal odtwarza sygnał dźwiękowy wykorzystując dostępne w komputerze urządzenie dźwiękowe. Dźwięk można wyciszyć w dowolnej chwili poprzez naciśnięcie przycisku. Nowy alarm wywołuje jego ponowne uruchomienie. Sygnał dźwiękowy jest dodatkiem, który pozwala zwrócić uwagę operatora na sytuacje alarmową wówczas gdy nie przebywa on bezpośrednio przy monitorze. Elementem uzupełniającym jest kontrolka licznika alarmów. Przewidziana jest do wstawiania na rysunki gdzie nie jest przewidziane umieszczenie tabelarycznego zestawienia. Dzięki temu użytkownik zawsze dowie się o wystąpieniu nowego alarmu niezależnie od obecnie wyświetlanego ekranu. Licznik alarmów również odtwarza sygnały dźwiękowe.

Udostępnij treść
LinkedIn
Twitter
Facebook

Newsletter

Signup our newsletter to get update information, news, insight or promotions.