Obsługa alarmowania

Miło nam poinformować o wprowadzeniu w DataPortalu możliwości definiowania i rejestrowania alarmów. Każda utworzona zmienna ma teraz możliwość rejestracji alarmów binarnych oraz analogowych. Do wyświetlania oraz zarządzania alarmami służy zestawienie alarmów. Kontrolka automatycznie wyświetla alarmy zgodnie z konfiguracją powiązanych zmiennych. Alarmy można potwierdzać, komentować oraz usuwać. W ustawieniach zestawienia można usuwać lub dodać kolumny oraz […]