Raporty w DataPortalu

Szanowni Partnerzy,

Przedstawiamy nową funkcję dostępną w Systemie DataPortal.

Raporty analityczne tj. przegląd historyczny danych, przegląd ostatnich wartości, raport analityczny.

Raporty w systemie DataPortal pozwalają na monitorowanie, zarządzanie, analizowanie i prezentowanie danych dotyczących procesów. Raporty dostarczają różnorodnych informacji w zależności od potrzeb i specyfiki procesu, w którym są używane. Korzystać z nich można w wielu sektorach gospodarki, takich jak energetyka czy infrastruktura wodna, gdzie gromadzi się i analizuje dane z rozproszonych urządzeń, takich jak czujniki, przemysłowe regulatory czy urządzenia pomiarowe.

Wprowadziliśmy do systemu także Bilanse, które umożliwiają podejmowanie świadomych decyzji opartych na otrzymanych danych.  Raporty to skuteczny i efektywny sposób na monitorowanie, diagnostykę oraz optymalizację swojego procesu.

Poniżej przedstawiamy przykładowe raporty w systemie DataPortal:

Monitoring Wydajności Procesu

Raporty mogą zawierać informacje na temat wydajności procesu, takie jak dane dotyczące produkcji, zużycia energii, parametrów środowiskowych itp. Dzięki nim operatorzy mogą śledzić, jak przebiegał proces w określonych przedziałach czasowych.

Diagnostyka i Analiza Awarii

Raporty mogą wspomóc diagnozowanie problemów w systemie, identyfikując anomalie, wzbudzone alarmy czy też wskazując nieprawidłowości w danych. Analiza tych raportów pozwala na szybką reakcję na potencjalne awarie lub problemy.

Raportowanie Zgodności i Regulacji

W niektórych branżach, takich jak energetyka czy infrastruktura wodna, istnieją rygorystyczne przepisy dotyczące raportowania danych związanych z bezpieczeństwem, jakością czy też ochroną środowiska. System raportowy w DataPortal jest zgodny z wymaganiami regulacyjnymi.

Optymalizacja Procesów

Analiza danych zawartych w raportach może prowadzić do odkrycia niezdiagnozowanych dotąd obszarów, w których można poprawić wydajność lub zoptymalizować zużycie zasobów. Dzięki raportom operatorzy mogą podejmować decyzje oparte na rzeczywistych danych, aby zoptymalizować działanie systemu.

Raportowanie Trendów i Prognozowanie

Raporty mogą być również wykorzystywane do analizy trendów w danych procesowych oraz do wnioskowania przyszłych zachowań procesu. Co pozwala na precyzyjne planowanie i sprawne zarządzanie operacjami w przyszłości.

Funkcjonalność modułu raportowego

  1. Tworzenie i edycja szablonów raportów przez Administratorów 
  2. Podgląd wygenerowanych raportów dla Operatorów i Obserwatorów 
  3. Możliwość wykorzystania funkcji agregujących w raportach 
  4. Możliwość grupowania wygenerowanych raportów w różnych przedziałach czasowych 
  5. Pobieranie arkusza Excel z raportem 
  6. Wysyłka cykliczna arkuszy Excel z raportem do Użytkowników 
  7. Rozliczanie raportów według wykorzystania w module billingowym 
  8. Otwierane raportów z poziomu ekranów synoptycznych 

Tworzenie raportów jest szybkie i łatwe, można natychmiast otrzymać dostęp do danych bez potrzebny tworzenia zaawansowanych ekranów synoptycznych.

Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się więcej o zmianach jakie wprowadziliśmy na platformie DataPortal.

Udostępnij treść
LinkedIn
Twitter
Facebook

Newsletter

Signup our newsletter to get update information, news, insight or promotions.