Endress+Hauser rozwija swoje cyfrowe rozwiązania w oparciu o System DataPortal Inventii

Nowoczesne zarządzanie danymi w erze Przemysłu 4.0

Endress+Hauser, czołowy dostawca aparatury kontrolno-pomiarowej, stosuje w swoich rozwi azaniach DataPortal – innowacyjną platformę internetową zaprojektowaną w celu usprawnienia zarządzania danymi.  Platforma umożliwia łatwy dostęp do danych oraz ich zaawansowaną analizę i wizualizację, wspierając koncepcję Przemysłu 4.0.

Główne funkcje DataPortal:

  1. Centralne repozytorium danych: Użytkownicy mogą przechowywać, przeglądać i udostępniać różnorodne zbiory informacji w jednym miejscu, co ułatwia zarządzanie danymi i zwiększa ich dostępność.
  2. Zaawansowane narzędzia analityczne: platforma oferuje szereg wbudowanych narzędzi do przetwarzania i analizowania danych, umożliwiając użytkownikom szybkie i dokładne wyciąganie wniosków.
  3. Interaktywna wizualizacja: DataPortal pozwala na tworzenie interaktywnych wykresów, map procesowych i innych grafik, co pomaga w lepszym zrozumieniu i prezentacji danych.
  4. Moduł raportowania: Użytkownicy mogą generować raporty dostosowane do specyficznych potrzeb, co jest szczególnie przydatne w monitorowaniu kluczowych wskaźników wydajności (KPI).

Dlaczego Endress+Hauser korzysta z DataPortal?

Endress+Hauser wdrożył DataPortal, aby sprostać zmieniającym się potrzebom Klientów, którzy coraz bardziej skupiają się na wartościowych danych i ich wpływie na optymalizację procesów. Jak podkreśla Łukasz Wołoszyn, Industry Manager Food & Beverages w Endress+Hauser: „W obecnych czasach ludzie nie są tak przywiązani do urządzeń, jak było to w poprzednich latach. Zależy im głównie na wartościach i pomiarach, które realnie są w stanie przyczynić się do prawidłowego prowadzenia procesu lub jego optymalizacji”.

Praktyczne zastosowania:

DataPortal znajduje szerokie zastosowanie w różnych branżach przemysłowych, m.in.:

  • Zakłady produkcyjne: do rozliczenia pary, sprężonego powietrza i wody.
  • Stocznie portowe: do monitoringu zużycia gazów technicznych.
  • Monitorowanie procesów: od prostych zadań, jak nadzór poboru wody surowej, po zaawansowane monitorowanie całych procesów produkcyjnych.

Przemysł 4.0 i Cyfrowa Transformacja

DataPortal jest kluczowym elementem strategii Endress+Hauser w zakresie Przemysłu 4.0, wspierając cyfrową transformację poprzez integrację zaawansowanych systemów do analizy danych. Dzięki temu firma może oferować innowacyjne rozwiązania, które pomagają klientom osiągać większą efektywność i oszczędności.

Więcej informacji o DataPortal można znaleźć na stronie dataportal.pl.

Skontaktuj się z naszym doradcą: Izabella Hoinca, tel. 502056503

Forbes-maj-2024-EndressHAuser-DataPortal

Udostępnij treść
LinkedIn
Twitter
Facebook

Newsletter

Signup our newsletter to get update information, news, insight or promotions.