100 modułów nadaje

Na przełomie miesięcy kwietnia i maja uruchomiliśmy testowe odczyty pomiarów wraz z ich prezentacją na dataportal.online.

Dane pochodzą z projektu jaki wdrożyliśmy wspólnie z firmą SPECKOR, specjalizującą się w budowaniu systemów ochrony katodowej. W projekcie wykorzystany został moduł MT-652, który został opracowany specjalnie na potrzeby uruchomienia monitoringu istniejącej instalacji ochrony katodowej pracującej na rurociągu. Instalacja pomiarowa składa się z 70 modułów telemetrycznych i znajduje się w południowym regionie Polski. Dzięki nowym obiektom ilość wszystkich urządzeń pracujących w dataportal.online przekroczyła 100. Nowe obiekty nadają do systemu pomiary napięć wykonywane z rozdzielczością nawet 100ms także danych jakie przesyłamy i rejestrujemy jest znacznie więcej niż w typowym systemie telemetrycznym. Jest to pierwszy test wydajności jaki przeprowadzamy z udziałem fizycznych urządzeń. Test obejmował dwa ważne elementy portalu. Wydajny zapis przychodzących danych w naszej chmurze oraz natychmiastowy dostęp z poziomu przeglądarki. Test zakończył się sukcesem. Błyskawiczny dostęp do danych pozwolił na sprawny rozruch rozproszonego systemu. Wiele osób w jednym czasie miało dostęp do informacji diagnostycznych oraz danych pomiarowych. Natychmiast po instalacji urządzenia można ocenić poprawność pracy podglądając wyniki pomiarów bezpośrednio na stronie internetowej. Oba elementy kluczowe dla pewnie działającej chmury zostały sprawdzone z powodzeniem.

MT-652 został wyposażone w dwu kanałowy miernik napięcia pozwalający wykonywać cykliczne pomiary wielkości takich jak napięcia chwilowe stałe i przemienne, potencjał wyłączeniowy oraz napięcia korelacyjne. Te ostatnie służą do oceny poziomu skuteczności działania instalacji ochronnej, oceny oddziaływania prądów błądzących oraz prądów przemiennych, które są szczególnie niebezpieczne z punku użytkowania elementów chronionego obiektu.

Więcej informacji na temat MT-652 tutaj

Udostępnij treść
LinkedIn
Twitter
Facebook

Newsletter

Signup our newsletter to get update information, news, insight or promotions.