100 modułów nadaje

Na przełomie miesięcy kwietnia i maja uruchomiliśmy testowe odczyty pomiarów wraz z ich prezentacją na dataportal.online. Dane pochodzą z projektu jaki wdrożyliśmy wspólnie z firmą SPECKOR, specjalizującą się w budowaniu systemów ochrony katodowej. W projekcie wykorzystany został moduł MT-652, który został opracowany specjalnie na potrzeby uruchomienia monitoringu istniejącej instalacji ochrony katodowej pracującej na rurociągu. Instalacja […]

Monitorujemy rozdzielnie elektryczne

Dane dostarczane z pilotażowego system zdalnego monitorowania temperatur rozdzielni elektrycznych NN (niskiego napięcia) można analizować w Chmurze. Firma Ab-micro zaprojektowała i uruchomiła zdalny pomiar temperatur wraz z powiadamianiem o sytuacjach alarmowych w oparciu o urządzenia telemetryczne Inventia oraz urządzenia pomiarowe firmy IntelliSAW. Cztery rozproszone lokalizacje zostały jako pierwsze włączone do systemu monitoringu. Na każdym z […]