Wykresy

Obiekt wykres został uzbrojony w funkcje wyświetlania danych archiwalnych.

Zakres osi czasu jest edytowalny w locie przez użytkownika. Do nawigacji służy przejrzysta belka z przyciskami, które natychmiast orientują zakres danych do oczekiwanego po jednym kliknięciu. Dodatkowa nawigacja możliwa jest za pomocą kursora myszy, dane można zoomować zaznaczając obszar jaki chcemy przybliżyć przez naciśnięcie przycisku na wbudowanym domyślnie w prawy górny róg wykresu menu. W dalszych planach wdrożeniowych, oprócz wykresu liniowego, chcemy sukcesywnie dokładać nowe możliwości. Na początek będą to wykresy słupkowe oraz wykres Gantta, który doskonale sprawdzi się w prezentacji i analizie czasu trwania wybranego sygnału np. czasu pracy lub czasu trwania awarii.

Próbki mogą być również oznaczane innym kolorem według np. jakości pomiarów lub przekroczenia progu alarmowego.

Udostępnij treść
LinkedIn
Twitter
Facebook

Newsletter

Signup our newsletter to get update information, news, insight or promotions.