Wykresy

Obiekt wykres został uzbrojony w funkcje wyświetlania danych archiwalnych. Zakres osi czasu jest edytowalny w locie przez użytkownika. Do nawigacji służy przejrzysta belka z przyciskami, które natychmiast orientują zakres danych do oczekiwanego po jednym kliknięciu. Dodatkowa nawigacja możliwa jest za pomocą kursora myszy, dane można zoomować zaznaczając obszar jaki chcemy przybliżyć przez naciśnięcie przycisku na […]