Endress+Hauser rozwija swoje cyfrowe rozwiązania w oparciu o System DataPortal Inventii

Nowoczesne zarządzanie danymi w erze Przemysłu 4.0 Endress+Hauser, czołowy dostawca aparatury kontrolno-pomiarowej, stosuje w swoich rozwi azaniach DataPortal – innowacyjną platformę internetową zaprojektowaną w celu usprawnienia zarządzania danymi.  Platforma umożliwia łatwy dostęp do danych oraz ich zaawansowaną analizę i wizualizację, wspierając koncepcję Przemysłu 4.0. Główne funkcje DataPortal: Dlaczego Endress+Hauser korzysta z DataPortal? Endress+Hauser wdrożył DataPortal, […]