Monitorujemy rozdzielnie elektryczne

Dane dostarczane z pilotażowego system zdalnego monitorowania temperatur rozdzielni elektrycznych NN (niskiego napięcia) można analizować w Chmurze. Firma Ab-micro zaprojektowała i uruchomiła zdalny pomiar temperatur wraz z powiadamianiem o sytuacjach alarmowych w oparciu o urządzenia telemetryczne Inventia oraz urządzenia pomiarowe firmy IntelliSAW. Cztery rozproszone lokalizacje zostały jako pierwsze włączone do systemu monitoringu. Na każdym z […]

Wyświetlamy oszczędności

Miasto Serock oszczędza energię elektryczną dzięki zastosowaniu stabilizatora oświetlenia, który jest włączony w instalację oświetlenia ulicznego. Aktualne pomiary oraz ich wyniki są na bieżąco prezentowane na Dataportal. Bezpośrednio z przeglądarki uprawniony użytkownik może śledzić pracę urządzenia, analizować zarejestrowane dane oraz dokonać zmian w nastawach stabilizatora. Monitoring oraz sterowanie realizowane jest za pośrednictwem modułu telemetrycznego MT-102 […]