Control-System

Nowoczesny system wizualizacji przepompowni i tłoczni ścieków

Branża: WOD-KAN

Wykorzystanie nowoczesnego systemu wizualizacji DataPortal firmy Inventia, pracującego w bezpiecznym środowisku chmury obliczeniowej, do profesjonalnej i niezawodnej wizualizacji przepompowni i tłoczni ścieków

Zmieniające się oczekiwania użytkowników standardowych systemów SCADA, rozwój technologii mobilnych, szybkie wdrażanie technologii 5G oraz ograniczenia wywołane przez COVID-19, a przede wszystkim konieczność wykonywania pracy w trybie zdalnym, bardzo mocno zwiększyły presję na szybkie stworzenie systemów telemetrycznym opartych o chmurę obliczeniową, w której dane są przechowywane na bezpiecznych i certyfikowanych serwerach zlokalizowanych w Data Centres. Istotną kwestią jest też pokoleniowe spojrzenie na kwestię wizualizacji. Młodsza wiekowo kadra, która nie wyobraża sobie życia bez laptopa/smartfona i dostępu do Internetu nad wyraz docenia szybkość dostępu do danych z dowolnego miejsca i praktycznie o dowolnej porze.

W odpowiedzi na potrzeby rynku firma Inventia podjęła wyzwanie, tworząc nowoczesną platformę o nazwie DataPortal, która pełni rolę kompletnego systemu SCADA i jest profesjonalną oraz ekonomiczną alternatywą dla standardowych systemów SCADA.

System DataPortal jest odpowiedzialny za akwizycję danych, wysyłanych przez moduły telemetryczne firmy Inventia zainstalowane na nadzorowanych obiektach, zapis danych do bazy, ich przetwarzanie oraz wizualizację procesu na monitowanych obiektach z poziomu przeglądarki WWW.

Istotną zaletą systemu DataPortal jest brak konieczności tworzenia i utrzymania typowej stacji bazowej u użytkownika, czyli przede wszystkim zakupu bramy komunikacyjnej w postaci modułu MT-251 lub routera serii np. TK. Co więcej, ponieważ dane z obiektu są przesyłane bezpiecznym tunelem bezpośrednio do Data Centre, proces akwizycji danych jest niezależny od użytkownika. Powyższa cecha istotnie zwiększa niezawodność przebiegu procesu akwizycji danych, który jest „nieczuły” na awarie komputera użytkownika, wyłączenia komputera, aktualizacje systemu WINDOWS czy też wyłączenia zasilania bramki komunikacyjnej. Reasumując, proces zbierania danych przebiega w tle, w sposób automatyczny i niewymagający nadzoru ze strony użytkownika.

Niniejszy artykuł opisuje funkcje systemu zdalnego nadzoru przepompowni i tłoczni ścieków zrealizowanego w oparciu o DataPortal.

Dostęp do wizualizacji jest realizowany przez standardową przeglądarkę WWW, a więc tym samym nie jest wymagana instalacja żadnych sterowników. Wystarczy na dowolnym komputerze, mającym dostęp do Internetu, uruchomić przeglądarkę, wpisać adres strony, nazwę konta i użytkownika oraz hasło i możemy rozpocząć proces analizy danych, korzystając z nowoczesnego modułu do wizualizacji wbudowanego w system DataPortal.

Ponieważ system DataPortal jest w pełni funkcjonalnym system SCADA z możliwością zdalnego oddziaływania na parametry lub funkcje realizowane przez nadzorowany obiekt, a więc z dowolnego miejsca na świecie, mając do dyspozycji laptop, tablet czy smartfon, możemy analizować pracę monitorowanych przez system DataPortal obiektów rozproszonych, jak i oddziaływać na wartości zdefiniowanych parametrów procesowych.

Firma CONTROL SYSTEM, której inżynierowie od 2002 roku aktywnie wdrażają rozwiązania oparte o moduły telemetryczne firmy InVentia, rozpoczęła swoją przygodę z systemem DataPortal na początku roku 2020. W celu sprawdzenia funkcjonalności oferowanej przez system DataPortal przez ostatnie 18 miesięcy aktywnie tworzyliśmy aplikacje dla branży wod-kan, włączając do struktury systemu różne typu obiektów.

control-system-2

Struktura systemu wizualizacji przepompowni i tłoczni ścieków

W opisywanym wdrożeniu szafy sterownicze zainstalowane przy przepompowniach/ tłoczniach ścieków zostały wyposażone w moduły telemetryczne MT-101 i MT-151 firmy Inventia, z oprogramowaniem aplikacyjnym stworzonym przez zespół programistów firmy CONTROL SYSTEM.

Do roku 2020 użytkownik korzystał z desktopowej wersji systemu wizualizacji. W obliczu ograniczeń będących następstwem COVID-19 podjęto decyzję o zmianie architektury systemu wizualizacji i przejściu w pełni na wersję webową. Do realizacji zadania zespół CONTROL SYSTEM wykorzystał system DataPortal. Dane z monitorowanych przepompowni i toczni ścieków zostały przekierowane na bezpieczny tunel, którym są przesyłane do Data Centre.

Powstały system zdalnego nadzoru, stworzony na bazie DataPortal, oferuje wszystkie funkcje poprzedniej wersji desktopowej plus dodatkowe funkcje, które są dostępne z poziomu DataPortal. Szczególny nacisk został położony na bezpieczeństwo dostępu do funkcji zdalnego sterowania pracą obiektów. Możliwość generowania funkcji sterowania z dowolnego miejsca po zalogowaniu wymagała stworzenia dziennika z raportami o wysłanych komendach dla każdego zdefiniowanego w systemie operatora. Powyższa funkcja jest konieczna, aby zapewnić kontrolę nad działaniami operatorów, którzy mogą wydawać komendy z praktycznie dowolnego miejsca, i z poziomu smarfona czy tabletu.

Struktura wizualizacji i przesyłu danych z przepompowni i tłoczni ścieków w trybie on-line, z wykorzystaniem technologii GPRS/3G do transmisji danych

Korzyści wynikające z zastosowania systemu DataPortal

 • profesjonalna i ekonomiczna alternatywa dla standardowych systemów SCADA, dedykowana rozwiązaniom telemetrycznym
 • intuicyjna i szybka integracja w systemie różnych typów modułów telemetrycznych firmy Inventia
 • elastyczność i otwartość gwarantująca bezproblemowe włączanie do struktury systemu DataPortal obiektów o różnej funkcjonalności, np. od standardowych przepompowni, do bardziej złożonych, wyposażonych w: falowniki, rozdrabniarki, przepływomierze, analizatory parametrów sieci, itp.
 • skalowalność systemu zapewniająca jego rozbudowę o nowe obiekty lub rozszerzenie funkcjonalności obiektów istniejących
 • stabilne i bezpieczne środowisko dla małych, średnich i dużych systemów wizualizacji
 • wizualizacja aktualnego stanu monitorowanych obiektów na animowanych ekranach
 • możliwość analizy rejestrowanych zmiennych na wykresach zarówno dla danych bieżących, jak i archiwalnych
 • idealne rozwiązanie „na start”, tj. przy małej liczbie obiektów, z perspektywą bezproblemowego rozszerzenia systemu o kolejne obiekty
 • wizualizacja danych z modułów telemetrycznych na animowanych ekranach synoptycznych
 • przetwarzanie danych wejściowych w informację prezentowaną w przejrzysty i łatwy do interpretacji sposób
 • archiwizacja wybranych danych
 • raportowanie i analizy zebranych danych alarmowania i powiadamiania o stanach krytycznych, np. o przekroczeniu zadanych progów alarmowych
 • zdalna konfiguracja wybranych parametrów modułów telemetrycznych
 • buforowanie danych i przekazywania ich do innych systemów
 • dostęp do informacji w zabezpieczonej chmurze
 • wielu równoczesnych użytkowników, o różnych uprawnieniach, w ramach jednego konta
 • podgląd na urządzeniach różnego typu przez przeglądarkę internetową
 • oszczędność kosztów związanych z budową i utrzymaniem własnej infrastruktury serwerowej
 • alarmowanie z powiadamianiem na e-mail i/lub SMS
 • działanie systemu non-stop 24/7, nawet w przypadku wylogowania operatora lub wyłączenia komputera czy tabletu
 • wbudowany w system kalkulator kosztów zużycia jednostek rozliczeniowych, tzw. inPoints wraz z dostępem do billingów informujących o ich wykorzystaniu
 • wbudowany w system DataPortal mechanizm do „doładowywania konta”
Ekrany synoptyczne

Wizualizacja pracy przepompowni i tłoczni ścieków w oparciu o system DataPortal

Na zrzutach z systemu wizualizacji zaprezentowano wygląd zdefiniowanych ekranów synoptycznych:

 1. Dashboard
 2. Szczegółowa synoptyka przepompowni
 3. Nastawy
 4. Wykres
 5. Bilanse przepływów
 6. Alarmy
Realizacje projektów

Wsparcie ze strony CONTROL SYSTEM we wdrażaniu aplikacji do wizualizacji na bazie systemu DataPortal

Zespół CONTROL SYSTEM oferuje użytkownikom modułów telemetrycznych firmy Inventia, jak i wszystkim, którzy chcą rozpocząć swoją przygodę z telemetrią, możliwość pełnej realizacji projektu, począwszy od zdefiniowania potrzeb poprzez przygotowanie projektu, zaprogramowanie modułów telemetrycznych firmy InVentia, aż do włączenia obiektów do systemu DataPortal.

Naszym celem jest tworzenie profesjonalnych i zoptymalizowanych kosztowo systemów telemetrii na bazie modułów telemetrycznych firmy InVentia i systemu DataPortal.

Zaprezentuj nam swoje wdrożenia z produktami Inventii!

Zapraszamy na nasze strony: