Monitorujemy rozdzielnie elektryczne

Dane dostarczane z pilotażowego system zdalnego monitorowania temperatur rozdzielni elektrycznych NN (niskiego napięcia) można analizować w Chmurze. Firma Ab-micro zaprojektowała i uruchomiła zdalny pomiar temperatur wraz z powiadamianiem o sytuacjach alarmowych w oparciu o urządzenia telemetryczne Inventia oraz urządzenia pomiarowe firmy IntelliSAW. Cztery rozproszone lokalizacje zostały jako pierwsze włączone do systemu monitoringu. Na każdym z […]