Zaczynamy

Po serii testów wewnętrznych zaczynamy pierwsze poważne projekty. DataPortal przechodzi do zaawansowanej fazy BETA. Zaczynamy zbierać dane z urządzeń pracujących na rzeczywistych obiektach. W pierwszej fazie realizowana jest archiwizacja oraz wizualizacja graficzna danych.